سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

انجمن شعر و ادب میخانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

پدرم شاعر نیست...


پدرم شاعر نیست
گرچه از اوج غزل آگاه است
شعر او موی سپید
شعر او
تنی نحیف
خسته از تنهایی و غم
مانده سالها بی مَحرم

پدرم شاعر نیست
اما رنج هایش را
بیت بیت می‌گِریَد
حرف حرف می‌موید
با خودش
شعر از روزهای خوب می‌گوید


پدرم شاعر نیست
اما
از وزن فراق آگاه است
صاحب دیوانی
پر از اشک و آه است
او خودش خوب می داند
درد با مرد
هم قافیه است

پدرم شاعر نیست
پدرم حافظ نیست
گرچه که می‌داند
درمانی ندارد
درد بی آرام دوست...

 

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)